COMITÉ

COMITÈ D’HONOR CENTENARI ANY ALBÉNIZ

Presidenta del Comitè d’Honor

S.M. La Reina Sofía d’Espanya

Excm. Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, president del Govern

Molt. Hble. Sr. José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya

Excm. Sr. Esteve Pujol i Badà, alcalde de Camprodon

i president de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz

Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde de Barcelona

Excm. Sr. Alberto Ruíz-Gallardón, Alcalde de Madrid

Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona

Il.lm. Sr. Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona

Sr. Alfonso Alzamora i Albéniz

Sra. Rosina Moya i Albéniz

Sr. Rafael Ruíz-Gallardón

Sr. Jordi Berdala i Vidal, director del festival de Música Isaac Albéniz