CONTACTE

Contacte Fundació:
Ajuntament de Camprodon
Plaça de la Vila, 1
17867 Camprodon
Catalunya
972 740 005 – Núria
Per inscripcions al curs poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça:isaac-albeniz@camprodon.cat