CONCURSO DE PIANO

4to Concurso internacional de piano «Isaac Albéniz» 

BASES DEL CONCURSO:
Dirigido a los estudiantes matriculados a piano del Curso Internacional de Música  “Isaac Albéniz” de Camprodon.
Establecen dos categorias: Superior (hasta  23 años) i Júnior (hasta 15 años).
El programa solo incluye las obras de Isaac Albéniz y las piecas s’interpretaran de memòria.

Categoria Superior: el programa no podrà superar els 20 minuts i haurà d’incloure dues o tres obres de I.Albéniz.
L’obra obligatòria – és una peça de “Ibéria”.

Categoria Júnior: el programa no podrà superar els 15 minuts de durada i haurà d’incloure dues o tres obres de Albéniz de lliure selecció.
Premis: s’atorgarà 2 premis per a cada categoria.

Categoria Superior:
1 Premi – 300 Euros
2 Premi – 200 Euros

Categoria Júnior
1 Premi – 200 Euros
2 Premi – 100 Euros.

Jurat.
Els professors del Curs Internacional “Isaac Albéniz” de Camprodon.
Si el jurat ho veu pertinent es podrà declarar deserta la categoria que no compleixi els requisits.