Taller de musicoterapia

Aquest any 2014 hem iniciat el taller de musicoteràpia a la residència. Aquest taller va sorgir per donar resposta a la demanda dels nostres residents els quals mostraven interés i motivació.
El taller es porta a terme mitjançant un recull de diferents cançons proposades per ells mateixos. D’aquesta forma s’aconsegueix que el taller sigui una activitat significativa per ells i permet que es creï un espai on es puguin evocar records de diferents moments i experiències del passat que van viure de més joves.

Aquest taller el fem cada divendres de 15:20 a 16:20h de la tarda i el realitza la terapeuta ocupacional.

Cal tenir en compte que la música és molt important ja que té moltes dimensions. La dimensió emocional, motriu, social, espiritual, etc. Ens permet treballar les funcions cognitives així com l’atenció i la concentració, el llenguatge i l’orientació.

Segons la Federació Mundial de Musicoteràpia (WFMT, 2011) defineix la musicoteràpia com ”l’ús professional de la música i els seus elements com una intervenció en els contextos mèdics, educatius, i entorns quotidians amb persones, grups, famílies o comunitats que busquen optimitzar la seva qualitat de vida i millorar el seu benestar físic, social, comunicatiu , emocional, intel·lectual, la salut espiritual i el benestar. La investigació, la pràctica, l’educació i la formació clínica en musicoteràpia es basen en els estàndards professionals d’acord amb els contextos culturals, socials i polítics “.

Existeixen diferents tècniques musico-terapèutiques:
– L’escolta musical.
– Cantar.
– Tocar instruments musicals, portar el ritme.
– Tècniques de viatges musicals, així com recordar cançons vivències, etc.
– Moviment, dansa, expressió corporal, jocs musicals, etc.

Podeu trobar més informació si consulteu:

World Federation of Music Therapy (WFMT) (2011). [Data de consulta: 20/03/2014] Disponible a: http://www.musictherapyworld.net/WFMT/About_WFMT.html